Vase Tisza smoke

Vase Tisza smoke
Artikel Aantal

1681140
Vase TISZA md1 H15 / D.14cm smoke

1681141
Vase TISZA md2 H19 / D.18cm smoke

1681142
Vase TISZA md3 H23/ D.21cm smoke

Vase Tisza smoke

Mouthblown glass in smoke, blown in European factories.
Available in 3 sizes/models